Verottoman tulon alaraja nostettava

Vanhusten palveluasumisen ja vanhustenhuollon tila on aiheuttanut paljon keskustelua. Jos vanhusten palveluasumisen parantaminen vaatii noin 200 miljoonan euron lisäkustannukset, niin miten sen toteuttaminen voisi olla niin vaikeaa, kun pelkästään maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden palveluihin kuluu Suomessa vuosittain yli kaksi miljardia euroa. Olisiko sittenkin Suomessa laitettava asioita paremmin tärkeysjärjestykseen?

Keskustelu vanhustenhuollon palvelujen tilasta on tärkeää, mutta se on jättänyt täysin varjoonsa vielä varsinaisia vanhuspalveluja tarvitsemattomien ja kotona pärjäävien eläkeläisten ja muiden pienituloisten aseman. Takuueläkkeellä tai muuten pienen eläkkeen varassa elävien elämää olisi helpotettava, ja se voitaisiin tehdä ilman yhteiskunnan kustannusten lisäämistä. Pienituloisten verottoman tulon alarajaa olisi nostettava huomattavasti, vähintään tuhanteen euroon kuukaudessa.

Tulorajan nostosta suuri osa olisi rahoitettavissa sillä, että eläkeläisten ja muiden pienituloisten käteen jäävän tulon noustessa muun muassa heidän toimeentulotukitarpeensa alenisivat huomattavasti. Kun pienituloisten tarvitsisi käydä entistä harvemmin sosiaalitoimiston luukulla, sosiaalitoimen työvoimatarve vähenisi ja siten myös tarve verovarojen käyttöön vähenisi.

Ihmisen elämänlaatua parantaa ihmisen itsemääräämisoikeuden lisääminen. Kun ihminen saa itse päättää omien tulojensa ja varojensa käytöstä, se lisää ihmisen itsekunnioitusta. Kun ihminen voi omilla tuloillaan maksaa päivittäiset tarpeensa, ihminen tuntee itsensä nykyistä tasavertaisemmaksi, ja samalla hänen kunnioituksensa kanssaihmisiä ja jopa vallanpitäjiä kohtaan kasvaa. Kun ihmisen ei tarvitse jonottaa päivittäistä leipäänsä leipäjonossa tai kelan tai sosiaalitoimiston luukulla, ihminen saattaa jopa tuntea olevansa täysivaltainen yhteiskunnan jäsen.

Sen lisäksi että eläkeläisten verottoman tulon alarajaa nostettaisiin, takuueläkkeisiin ja alimpiin eläkkeisiin on saatava tasokorotus. Takuueläkkeeseen on saatava tulevalla hallituskaudella huomattava korotus. Kun alempiin tuloluokkiin tehdään korotuksia, niin pitää ymmärtää, että näistä korotuksista suurin osa palautuu valtiolle erilaisten kulutuksen verojen kautta.