Tiestön kunto

Tieverkkomme on muuttumassa todella huonokuntoiseksi, jos asialle ei nopeasti tehdä jotain. Meillä tehtaiden raaka-ainetta eli puuta kuljetetaan entistä suuremmilla puutavara-autoilla ja samaan aikaan etenkin alempi tieverkko on pettämässä alle. Suomessa on saatava tieverkon kunnostaminen käyntiin ripeästi. Rahaa kunnostamiseen saadaan esimerkiksi haittamaahanmuutton miljardeja vuodessa maksavan toiminnan lopettamisesta. Tästä Suomelle haitallisesta toiminnasta rahoja voidaan laittaa vaikka tieverkon kunnostamiseen.