Sosiaaliturvauudistus

Tulevalla hallituskaudella sosiaaliturvan uudistus lienee politiikan keskiössä. Sosiaaliturvaa on kehitettävä siten, että uudistuksen avulla voidaan purkaa kannustinloukkuja. Asumistuki tai toimeentulotuki ei saa olla muodoltaan sellaista, että pelkän tuen avulla ihminen voisi saada korkeamman elintason kuin työtä tekemällä. Nykyisin valtion asumisen tuesta yli puolet jaetaan seitsemän suurimman kaupungin asukkaille. Myös muut sosiaalituet painottuvat kasvukeskuksiin ja muihin asutuskeskittymiin. Toisaalta suurissa asutuskeskuksissa on eniten sosiaalisia ongelmia ja ihmisten syrjäytymistä, mutta sekin aiheutuu nimenomaan suurten asutuskeskusten luonteesta. Valtaosa sosiaalituesta jaetaan suurimpiin kasvukeskuksiin, ja siihenkin on syynä ahdas ja kallis asuminen. Asumistuki ei ota huomioon ylisuuria vuokria, vaan tuki on liian antelias.