Nuorten syrjäytyminen

Usein syrjäytyneillä nuorilla on takana kehno koulumenestys. Mielestäni syrjäytymisen torjuntakeinoihin olisi hyvä lääke oppisopimus koulutuksen tehostaminen, sillä kaikki eivät ole hyviä koulussa, mutta heistä voi löytyä rautaisia ammattiosaajia, kun heille vain annetaan mahdollisuus. Yritykset tarvitsevat usein nopeasti täsmäkoulutettua työvoimaa, työhön, jonka kouluttautumiseen ei välttämättä tarvitse istua vuosia koulunpenkillä. Oppisopimusjärjestelmää pitää kehittää niin, että myös yritykselle on kannattavaa kouluttaa uusia työntekijöitä. Vähemmän vuosia kestävää tittelikoulutusta ja enemmän täsmäkoulutusta yritysten tarpeisiin - kaikki hyötyvät.