Metsät ovat Suomen tulevaisuus

Voiko metsähakkuita lisätä? Mielestäni kyllä voi. Metsät kasvoivat viime vuonna Suomessa noin 107 miljoonaa m3 ja metsiä hakattiin reilut 70 miljoonaa m3 hakkuusuunnitteen ollessa 84 miljoonaa m3, joten hakkaamatta jäi noin 10 miljoonaa m3. Talousmetsien kasvua voidaan parantaa jopa 30-40%, kun huolehditaan oikea-aikaisista harvennuksista ja muista toimenpiteistä. Luontoarvoista tulee myös huolehtia ja siihen meillä on mahdollisuus Metso-ohjelman avulla. Metsäteollisuus on tehnyt ja tekemässä suuria investointeja Suomeen mm. Kemijärvelle sekä Kuopioon, joten työllistämisen ja verotulojenkin valossa on tärkeää, että turvaamme metsäteollisuuden raaka-aineen saannin nyt ja tulevaisuudessa.