Maataloustuella on tärkeä peruste maan asuttamisessa ja ruokahuollossa

Maataloustukea on tärkeää perustella sillä, että suomalaisen maatalouden on pystyttävä tuottamaan ruoka suomalaisille kaikissa olosuhteissa. Suomi ei voi luottaa siihen, että ruokakriisin uhatessa muut maat toimittaisivat ruokaa Suomeen. Historia sen osoittaa, kuinka maailman kriisiytyessä myytävää tavaraa on rajojen ulkopuolelta vaikea saada. Jo nyt näyttää siltä, että maailma ei ole menossa ainakaan rauhallisempaan suuntaan.

Maataloustuottajat hyödyttävät toiminnallaan aluetaloutta ja ovat tärkeä kuluttajaryhmä kasvukeskusten ulkopuolella. Ja pitää vielä muistaa, että maataloudentuet jakautuvat ympäri Suomen ja kotimaassa tuotettu työllistää suomalaisia.