4 000 miljoonan euron yritystukien uusjako ja tuen vaikutusarviot

Suomessa jaetaan runsaasti yritystukea, nykyisin noin 4 000 miljoonaa euroa vuodessa. Yritystuen tehottomuudesta tai jopa vahingollisuudesta huolimatta Suomessa on vuosikymmenet jaettu yritystukea. Mielestäni yritystukien jako on uudistettava ja tuen painopistettä tulisi siirtää yrityssektorin pitkän aikavälin tuottavuutta, sekä maakuntien alueellista elinvoimaisuutta edistävään suuntaan. Muutos tulisi toteuttaa asteittain pitkällä aikavälillä. Pitkän aikavälin tuottavuutta edistäviä yritystukia ovat tuet, jotka kannustavat yrityksiä kehittämään uutta osaamista ja ottamaan käyttöön edistyksellisimpiä tuotantotapoja ja -välineitä. Vuonna 2016 tehdyn yritystukiselvityksen mukaan vain noin kymmenen prosenttia yritystuesta on sellaista, joka tukee tutkimusta ja tuotekehitystä eli uusia innovaatioita ja näin edistäisi yritysten uudistamista.

Olisi hyvä tehdä uusia avauksia sellaiselle yritysten tukemiselle, joka kannustaisi yrityksiä muuttamaan kasvukeskusten ulkopuolelle. Tämä toisi uusia asukkaita ja verotuloja kuntiin. Jo nyt löytyy alueemme kunnista valmiita, edullisia toimitiloja ja asuntoja yritysten sekä työvoiman tarpeisiin.

Mielestäni parasta yritystukea on kuluttajan ostovoimasta huolehtiminen. Etenkin alemmissa tuloluokissa ostovoimaa on lisättävä, eläkeindeksiä muuttamalla ja verotusta keventämällä. Kokonaan verottoman tulon kokonaismäärää tulisi korottaa. Tämä myös vähentäisi pienituloisten tarvetta hakea tukea sosiaaliluukulta. Näin kevennetään myös julkisen hallinnon työtä, joka säästäisi verovaroja. Pienituloisilla tulon lisääntyminen siirtyy suoraan kulutukseen, joka tuo tuloja yrityksille, työllistää ja tuottaa verotuloja valtiolle ja kunnille. Eläkeläisten ostovoiman turvaaminen on erityisen tärkeää, johtuen siitä, että eläkeläiset ovat kasvava kuluttajaryhmä alueellamme.