TEKSTEJÄNI

Usein syrjäytyneillä nuorilla on takana kehno koulumenestys. Mielestäni syrjäytymisen torjuntakeinoihin olisi hyvä lääke oppisopimus koulutuksen tehostaminen, sillä kaikki eivät ole hyviä koulussa, mutta heistä voi löytyä rautaisia ammattiosaajia, kun heille vain annetaan mahdollisuus. Yritykset tarvitsevat usein nopeasti täsmäkoulutettua...

Viime aikoina olemme saaneet tiedotusvälineistä lukea surullisista tapahtumista vanhushoivan alalla. Olemme myös voineet lukea törkeistä tapahtumista, jotka ovat kohdistuneet naisiin ja lapsiin. Samaan aikaan olemme voineet lukea useiden miljardien vuotuisista kustannuksista, jotka aiheutuvat maahanmuutosta. Joulupukki asuu Suomessa, mutta Suomen...

Vanhusten palveluasumisen ja vanhustenhuollon tila on aiheuttanut paljon keskustelua. Jos vanhusten palveluasumisen parantaminen vaatii noin 200 miljoonan euron lisäkustannukset, niin miten sen toteuttaminen voisi olla niin vaikeaa, kun pelkästään maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden palveluihin kuluu Suomessa vuosittain yli kaksi miljardia...

Maahanmuutto

12.02.2019

Suomella on jo nyt olemassa lait ja sopimukset haittamaahanmuuton estämiseen. Meillä ei vain ole ollut tahtoa toimia lakien ja asetusten puitteissa. Viime aikoina valtiovallan toiminta on ollut asian suhteen hyvin haitallista niin Suomea kuin suomalaisia kohtaan. Päättäjät ovat inhimillisyyttä ja arvopohjaa julistaen altistaneet suomalaisia...

Kerron tässä, mikä on näkemykseni ilmastokeskusteluun. Ilmasto muuttuu ja on muuttunut aina. Mutta mikä on ihmisen aiheuttamaa muutosta, siitä tiedeyhteisö ei ole ollenkaan niin yksimielinen kuin ilmastokeskustelua ylläpitävä ja suorastaan yksisilmäisesti kiihdyttävä kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC ja sen juoksupojat ja -tytöt väittävät....

Monet maat aikovat kieltää bensiini- ja dieselmoottoriautojen myynnin jo lähivuosina. Samaan aikaan on kehityksessä ja markkinoille tulossa hiilineutraaleja polttoaineita. Päätös bensiini- ja dieselmoottoriautojen myynnin kieltämisestä olisi riski näiden tekniikkojen kehittämisen lopettamisesta kun samaan aikaan sähköautot ja niiden...

Tulevalla hallituskaudella sosiaaliturvan uudistus lienee politiikan keskiössä. Sosiaaliturvaa on kehitettävä siten, että uudistuksen avulla voidaan purkaa kannustinloukkuja. Asumistuki tai toimeentulotuki ei saa olla muodoltaan sellaista, että pelkän tuen avulla ihminen voisi saada korkeamman elintason kuin työtä tekemällä. Nykyisin valtion...